תקנון

נהלי הרשמה לקורסים 2017-18 תשע"ח
 
א. אופן ההרשמה:
1. במשרדי מחלקת החינוך והתרבות בבית שמואל, רח' שמאע 6 ירושלים בין השעות 09:00-16:30.

2. בטלפון 02-6203463, באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בין השעות  09:00-16:00

3. באמצעות אתר האינטרנט שלנו www.beitshmuel.co.il.

פירוט של תוכנית הקורס תישלח לכל דורש.
 

ב. אופן תשלום:
בכרטיס אשראי: ניתן לשלם עד 6 תשלומים ללא ריבית, למעט הקורסים השנתיים שבהם תינתן אפשרות ל־10 תשלומים ללא ריבית. לקורסי הקיץ ניתן לשלם ב- 3 תשלומים ללא ריבית בלבד.

בהמחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה שבוע לפני תאריך תחילת הקורס; תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת "בית שמואל".
 
ג. הנחות:
הנחות בגובה 10% יינתנו לסטודנטים, חיילים ומשרתים בשירות לאומי, גמלאים, נכים, בהצגת תעודה מתאימה.
הנחה בגובה 15% תינתן לחברי קהילות התנועה ליהדות מתקדמת (מלבד סדנאות המוגבלות במס' משתתפים).
לנרשם שני מאותה משפחה ולנרשם לשני קורסים ויותר תינתן הנחה בגובה 10% (על אחד מהקורסים, הזול מבין השניים).
הנחה בגובה 10% תינתן למשתתפים בקורסים בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ז) ולנרשמים בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 25.9.2017.
5% הנחה לבעלי "כרטיס ירושלמי".
לקורסים ולסדנאות המוגבלים במס' משתתפים תינתן הנחה מקסימאלית בגובה 5% לזכאים.
אין כפל הנחות!


ד. ביטול השתתפות:
הודעה על ביטול השתתפות תימסר בכתב בלבד. המועד הקובע הוא מועד קבלת ההודעה.
עד פתיחת שנת הלימודים יחויב המבטל ב־75 ₪.
ניתן לבטל את ההרשמה עד תום המפגש השני של הקורס בלבד, החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול (75 ₪) וחלקם היחסי של השיעורים בהם השתתף הנרשם. לאחר שני מפגשים לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.

את קורסי הקיץ ניתן לבטל עד תום המפגש הראשון בלבד, בהתאם לנהלים המפורטים מעלה.

לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. במקרים מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית, אחת בלבד, עפ"י שיקול הנהלת בית שמואל, על בסיס מקום פנוי בהרצאות במסגרת קורס אחר. וזאת רק במקרים בהם תינתן הודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות מראש על אי הגעה להרצאה בטלפון 6203463 02.


ה. שינויים בלתי צפויים:
1. בית שמואל שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששילם.

2. עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים. במקרה כזה ייעשה מאמץ עליון ע"י בית שמואל להודיע לכל תלמידי הקורס על השינוי. הזכות לשינויים שמורה.

3. בית שמואל שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה ולאפשר השתתפות בקורס על בסיס חד פעמי בהתאם לשיקול דעתו.